Wellky осигурява време, грижа и спокойствие от разстояние.

ключови функционалности

Умна гривна Wellky

Измерва жизнени показатели

Разполага с оптичен сензор, чрез който измерва пулс, кръвно налягане и температура.

Моментално отчита падания

Снабдена с жироскоп с 6 стеепени на чувствителност, гривната отчита, когато потребителя падне и веднага сигнализира на посочени спешни номера.

GPS локация и маршрут

Благодарение на GPS тракера в гривната, можете да проверявате текущото местоположение на потребителя с точност 5-15 метра.

Какво може

Wellky App

Връзка с умната гривна

През прилжението можете да осъществявате моментно измерване на жизнени показатели, вземане на текуща локация и още...

АВТОМАТИЧНО ИЗМЕРВАНЕ НА ЖИЗНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВСЕКИ 4 ЧАСА

Wellky App прави измервания на жизнените показатели, на всеки 4 часа/ или 6 пъти в денонощието. Wellky App ви дава информация за здравните показатели в удобен графичен вид.

ИЗВЕСТИЯ ПРИ ИНЦИДЕНТИ

При отчетени жизнени показатели извън нормата веднага получавате известие в приложението с информация за инцидента.

Допълнителна грижа от

Wellky помощен център

Посещения от социален асистент

Помагат на възрастния с ежедневни задачи като пазаруване, четене на книга и още...

ПЕРСОНАЛНА НАСТРОЙКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ПАРАМЕТРИ

Всяка Умна гривна се персонализира за конкретния потребител с обичайните за него здравни показатели. Така известията за инциденти са съобразени с неговия здравен статус.

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Съдействие при ползването на Wellky App и Умна гривна.

Специализирана умна гривна, Автоматичен SOS сигнал при падане, Проверка на текущо местоположение и маршрут, Известия при инциденти, Социален асистент, Помощен Wellky център, Персонализиране на работата с Wellky, Автоматични измервания на всеки 4 часа и при поискване

Wellky в медиите

Защо да изберете Wellky

✓ Wellky App, лесно и удобно, предоставя информация за жизнени показатели, история на маршрута, текущо местоположение, история на инцидентите и проследяване дейността на социалния асистент. Wellky App е достъпен на всички устройства, с интернет свързаност.

✓ Персонализиране на обичайните жизнени показатели за кръвно налягане, пулс и темперетура на всеки потребител.

✓ Автоматично измерване на жизнените показатели 6 пъти в денонощието. Възможност за моментно измерване при нужда.

✓ Сигнализиране при падане. В случай на внезапен удар ще бъде генерирано телефонно обаждане към двата номера на близките на потребителя.

✓ И още много

Wellky App

Пълен достъп Wellky App
Умна гривна
‎‎‎‎

58 лв./ месец

С едногодишен договор

142 лв.

Свържи се с нас

Всеки работен ден от 9:30 до 18:30
+359 899 186 777

FAQ.